Klíče. Máme je všichni a někteří z nás si musí připadat jak kasteláni hradu, když se na obrovském svazku snaží najít ten ...
That's All