Jaké změny v nájmu bytu a domu nám přináší nový občanský zákoník?

Jaké změny v nájmu bytu a domu nám přináší nový občanský zákoník?

Bydlíte v podnájmu a nemůžete si pořídit zvířátko, protože vám to majitel bytu nedovolil? Tak teď už můžete! Zvířátko a mnoho dalších výhod vám přináší nový občanský zákoník. Ten vás jako nájemce staví do nejvýhodnější pozice za poslední desítky let. Na začátek se pojďme podívat na přehled změn provedených v oblasti nájmu. V dalších článcích si jednotlivé změny probereme podrobněji.

 

Nový občanský zákoník nám v otázce nájmu bytu či domu přináší podstatné změny. Hlavní změnou, která se prolíná všemi ustanoveními o nájmu, je posílení práv nájemce. Nevěříte? Tak zde máte jeden z mnoha příkladů - pronajímatel může nájemce z nájmu vypovědět jen z důvodů stanovených zákonem. Tato ustanovení se však týkají situace, kdy byt či dům slouží nájemci k uspokojení jeho bytových potřeb. To znamená, že byt musíte využívat k bydlení. Netýká se to pronajímání bytu či domu za jiným účelem, než je bydlení, a netýká se to ani situace, kdy dům přenecháváte k rekreačnímu či krátkodobému účelu. Nový občanský zákoník totiž říká, že je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, ustanovení o nájmu bytu se nepoužijí.

Jak vymezuje NOZ pojem nájem?

§ 2201

Základní ustanovení

„Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.“

O jaké změny jde?

Co se týče přesných změn, jde například o smlouvu samotnou, dále o výpověď nájmu či možnost mít na bytě zvíře. Ustanovení nového občanského zákoníku se netýkají pouze smluv nově vzniklých po 1. 1. 2014, ale i smluv uzavřených před tímto datem.

1) Smlouva o nájmu

Nový občanský zákoník nevyžaduje tolik formalit a splnění veškerých náležitostí, které dříve musely být ve smlouvě uvedeny. Nyní pro platnost smlouvy stačí, sjednají-li si strany předmět nájmu a skutečnost, že pronajímateli za užívání bytu nájemcem náleží úplata.

V reálu to znamená, že smlouva o nájmu bytu nemusí obsahovat přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.

Zajímavost: Jestliže si strany neuzavřely platnou smlouvu či neuzavřely smlouvu vůbec, pak na straně nájemce stojí ustanovení, podle kterého může nájem bytu vydržet, bude-li byt užívat po dobu tří let v dobré víře (jde o tzv. faktický nájem). V tomto případě se nájemní smlouva bude považovat za uzavřenou.

2) Výpověď nájmu

Dalším pozitivem pro nájemníky je, že nemůžou být vystěhování majitelem kdykoli, kdy se mu zachce. A to ani v případě, že nemají písemnou smlouvu, ale dohodli se pouze ústně.

Okamžitou výpověď můžete dostat jen v případě, že nezaplatíte nájem a poplatky za tři měsíce.

Zvíře na bytě

Chtěli byste zvířátko, ale majitel bytu, který si pronajímáte, si na bytě zvíře nepřeje? Nyní máte možnost si zvířátko pořídit, jedná-li se však o chov zvířete přiměřený prostředí a podmínkám, protože od 1. 1. vám to nikdo nemůže zakázat.

A souhlas majitele bytu nepotřebujete ani v případě, že si chcete k bydlení přizvat další osobu. Nastěhování svého známého tak musíte pouze nahlásit a zaplatit poplatky za užívání bytu. A část bytu, kterou nevyužíváte, můžete bez souhlasu majitele i dále pronajímat. Jedinou podmínkou je, že v bytě musíte bydlet.

Zajímavosti na závěr

Jako byt si nyní můžete pronajmout i jiné prostory, například kanceláře nebo dokonce loď. Vámi pronajímaný „byt“ však musí splňovat určité hygienické podmínky pro bydlení.

Pozor si musíte dát, budete-li chtít pronajmout například k bydlení upravený, ale nezkolaudovaný sklep. Pokud by na to přišel stavební úřad, mohli byste být podle stavebního zákona pokutováni.

Autor: Markéta Vlková