Rekonstrukce vily v Poděbradech

Rekonstrukce secesní vily v Poděbradech

Zdařilá přeměna secesní vily v Poděbradech na pasivní dům ukazuje, jak správně opravovat historické domy.

Zdařilá rekonstrukce secesní vily v Poděbradech ukazuje, že i historicky cenný dům (1907) je možné opravit do pasivního energetického standardu a to bez narušení cenné fasády.

Snižování energetické náročnosti historických budov při jejich rekonstrukci, bývá obtížná, ale nereálná. Zdařilá rekonstrukce staré secesní vily v Poděbradech prokazuje, že historický dům je možné opravit a snížit jeho energetické nároky na úroveň pasivního domu. „Dodržení principů pasivní stavby umožňuje vytvořit dům s nízkými finančními nároky na provoz a zdravým vnitřním prostředím,“ popisuje výhody takto radikální rekonstrukce domu jeho majitel Tomáš Vanický.

Fasáda domu zůstala zachována

Původně obytná městská vila z roku 1907 byla rekonstrukcí přeměněna na moderní polyfunkční dům, který nabízí ubytování hostů, kavárnu, prostory pro masáže a taky sály pro cvičení. Dům je zateplen pomocí moderních hi-tech izolací v kombinaci s tradičními stavebními materiály. „Pro vnitřní plošné zateplení jsme použili aerogelový materiál, na vnějším kontaktním zateplení byla použita jádrová omítka, která při správném svitu slunce ukazuje nerovnosti jako u starých domů,“ říká Tomáš Vanický. Zateplením domu, výměnou starých oken a instalací řízeného větracího systému doplněného rekuperací tepla se u tohoto domu podařilo snížit spotřebu tepla na hodnotu, kterou nedosahuje ani 90 procent současných novostaveb.

rekonstrukce vily

Rekonstrukce secesní vily v Poděbradech

Opravená secesní vila v Poděbradech

Rekonstruovaná secesní vila v Poděbradech je nejen příkladem kvalitní rekonstrukce historického domu do pasivního standardu, ale také ukázkou citlivých úprav a působivého obnovení interiéru. Při opravách interiéru byly využity přírodní a tradiční stavební materiály, jako jsou kámen, dřevo, hliněné a vápenné omítky, marocký štuk nebo betonové dlaždice terazzo. Podařilo se také restaurovat překrásné vnitřní  schodiště ve stylu secese.

Postupy rekonstrukce vily bez narušení jejího vzhledu jsou podle majitele dobře aplikovatelné také na další historické domy. „Byla by škoda historická centra měst odsoudit k vysoké spotřebě energie či znehodnocovat jejich kulturní vzhled necitlivým zateplováním fasád domů,“ doplňuje Tomáš Vanický. A dodává, že odborník by u jeho opraveného domu nejspíš odhalil silnější štítové zdi, laická veřejnost si však žádných úprav a zateplení na fasádě nevšimne.