Nový občanský zákoník

Jak nový občanský zákoník upravuje sousedské vztahy I.?

Jedny z nejtěžších vztahů, které nás mohou potkat a s kterými se musíme vypořádat, bývají vztahy sousedské. Ty mohou vnést jablko sváru i mezi blízké přátele, jejichž pozemky spolu sousedí. Nový občanský zákoník proto přišel s pozměněnou úpravou oblasti sousedských vztahů. Jaké změny a jaké nové instituty nový občanský zákoník zavádí?

Dříve jasná formulace a pravidlo, které bylo nad zlato, znělo: „Vlastník nesmí rušit práva cizích osob nebo konat tak, aby jiné osoby poškodil či obtěžoval.“ Situace je teď mnohem kompliko-vanější, zvláště v případech, kdy může být sjednáno věcné břemeno nebo věc patřící jednomu sousedovi obtěžuje toho druhého.

Omezení práva vlastnického na úkor dobrých sousedských vztahů

Aby vztahy mezi sousedy relativně klapaly a daly se snadno vyřešit, bylo potřeba vycházet z omezení práva vlastnického. Přestože jste tedy vlastníkem své nemovitosti a na svém pozemku si přeci můžete dělat, co chcete, u sousedských vztahů tomu tak není ani omylem. Jak již bylo částečně naznačeno v úvodu, můžete si dělat, co chcete jen do té míry, abyste svou činností nebo svými věcmi neohrožovali či neobtěžovali svého souseda.

Ptáte-li se, čím byste asi tak mohli svého souseda obtěžovat, odpovíme vám zcela jednoduše. Na svém pozemku byste si měli dát pozor na odpad, vodu, kouř, prach, plyn, pach, světlo a stíny, hluk a otřesy a mnohé další. Všechny tyto „drobnosti“ totiž mohou obtěžovat i vašeho souseda. Nemluvě o přímém zavádění imisí na pozemek druhého, které je však s ohledem na zvláštní právní důvody taktéž dovoleno.

Když vám k sousedovi spadne jablko

Nový občanský zákoník samozřejmě nezapomněl ani na věci, které jsou ve vašem vlastnictví, ale omylem se zatoulají na pozemek, který je ve vlastnictví někoho jiného (myšlen soused). Soused vám v takovém případě musí věc buď vydat zpět, nebo vám musí umožnit, abyste si věc moh-li najít a odnést sami.

Jedním z možných případů, kdy by soused nemusel věc vracet ani vydávat, je v tom případě, že by vám uletěl roj včel a usadil se v sousedově obsazeném úlu.
Pokud sousedovi způsobí vaše věc na jeho pozemku škodu (zvláště zvíře, či míč, který rozbije skleník), má právo získat od vás náhradu škody či jinou jistotu.

A jak je to s jablkem uvedeným v podnadpise? To v tomto případě patří sousedovi, pokud tedy není jeho pozemek veřejným statkem.

Autor: Markéta Vlková