Sousedské vztahy

Sousedské vztahy dle NOZ II.

V minulém článku jsme se bavili o změnách v úpravě sousedských vztahů dle nového občanského zákoníku. V rozsahu článku jsme se však nestihli zmínit o všech institutech, které občanský zákoník v této oblasti uvádí. Jaké další omezení může plynout z úpravy sousedských vztahů?

 

Dříve jasná otázka týkající se sousedských vztahů se novou úpravou rozšířila a obsáhla tak více informací a více institutů. Rozšíření úpravy často bohužel pramení z problémů a konfliktů, které ve vztahu vznikají. To znamená, že něco, co dříve problémem nebylo, dnes problémem je. Přiznejme si, že mezi běžnými sousedskými vztahy, které bývaly dříve příjemné, se stal boj o prostor.

Kvůli tomu vzniklo mnoho otázek, které byly potřeba právně upravit. O jaké otázky se jedná?

Omezení na vlastním pozemku

Pokud máte rozumný důvod, pak můžete souseda omezit v jeho libovůli nakládat si s vlastním pozemkem. Může jít například o situaci, kdy se soused rozhodne vysázet stromy na hranici pozemků. V takém případě je ale dáno, že stromy vzrůstající do výše 3 metrů nemohou být nasázeny blíž jak 1,5 metru od hranice.
Dalším případem je omezení práva jednoho v okamžiku, kdy pozemek nesmí být upravován na úkor opory sousedního pozemku. Úprava může proběhnout jen v případě, že první soused provede zpevnění pozemku druhého souseda.

Právo je tedy na vaší straně a souseda v jeho konání můžete omezit.

Omezení možnosti stavět

Souseda také můžete omezit v jeho právu vystavět něco na svém pozemku, a to v případě, že by chtěl stavbu budovat v těsné blízkosti hranici pozemků. V okamžiku, kdy by vám stavba zamezovala vstup na jeho pozemek, na který vy musíte vstupovat kvůli údržbě či obhospodaření svého pozemku, je výstavba zakázána.

Na druhou stranu, pokud se rozhodnete zbourat svoji stavbu a bude-li to možné jen z jeho pozemku, pak musí váš vstup na svůj pozemek snést.
Pokud budete mít další otázky k problematice sousedských vztahů, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Markéta Vlková